List jest dość długa i obejmuje praktycznie wszystkie najważniejsze teorie neoklasyczne:

 1. Klasyczna teoria funduszy pożyczkowych i preferencja czasowa wyjaśniająca wysokość stóp procentowych.
 1. Koncepcja naturalnej stopy procentowej Knuta Wicksella.
 1. Neutralna stopa procentowa.
 1. Hipoteza racjonalnych oczekiwań.
 1. Przekonanie, że modele realnie istniejących gospodarek rynkowych mogą opierać się na paradygmacie maksymalizujących użyteczność reprezentatywnych podmiotów.
 1. Ricardiański teoremat ekwiwalentności.
 1. Przekonanie, że realna gospodarka w sposób naturalny zmierza do równowagi.
 1. Pomysł, że pieniądz może być neutralny – czy to w długim, czy w krótkim okresie.
 1. Ilościowa teoria pieniądza.
 1. Prawo popytu jako prawo absolutne.
 1. Prawo malejącej użyteczności krańcowej jako prawo absolutne.
 1. Prawo malejących przychodów jako prawo absolutne.
 1. Przekonanie, że przedsiębiorstwa ustalają cenę swoich produktów na poziomie kosztów krańcowych (lub też że cena w sposób naturalny zmierza w tym kierunku).
 1. Przekonanie, że podmioty rynkowe maksymalizują swoją użyteczność w sposób jaki wyobrażają sobie to ekonomiści neoklasyczni.
 1. Przekonanie, że powodem przymusowego bezrobocia są sztywne płace.
 1. Przekonanie, że modele makroekonomiczne potrzebują silnych mikropodstaw.

Po odrzuceniu tych dyskusyjnych przekonań i teorii naprawdę niewiele zostaje z ekonomii głównego nurtu.

Źródło:Social Democracy for the 21st Century: A Post Keynesian Perspective

Grafika: http://mac-watchero.tumblr.com

Categories: News

Related Posts

News

Ekonomia neoklasyczna: fałszywy paradygmat

Tytuł oryginału: Debunking economics – revised and expanded edition: The naked emperor dethroned? Autor: Steve Keen Rok wydania: 2017 Tłumaczenie: Michał Konopczyński i Paweł Kliber Typ oprawy:  miękka ze skrzydełkami Seria: filozofia i metodologia nauk ekonomicznych Liczba Read more…

News

Spór o kalkulację ekonomiczną w gospodarce planowej: mit konsensusu naukowego.

Oskar Lange (1904 – 1965) jeden z prominentnych uczestników debaty o rachunku ekonomicznym w socjalizmie.Wbrew temu co można często usłyszeć ze strony ekonomistów z tzw. szkoły austriackiej debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie, w której Read more…

News

Postkeynesizm dla początkujących i średnio zaawansowanych: lista lektur obowiązkowych

Lista została przygotowana na podstawie skryptu Post-Keynesian Economics Study Group. W poniższym zestawieniu zostały uwzględnione polskie wydania książek: WPROWADZENIE DO POSTKEYNESIZMU: Arestis, P. (1996). ‘Post-Keynesian economics: Towards coherence’, Cambridge Journal of Economics, 20 (11), pp. Read more…