Celem naszej działalności wydawniczej jest rozszerzenie dotychczasowego spektrum debaty publicznej, przez przeniesienie na polski grunt tradycji intelektualnych ekonomii heterodoksyjnej. Ekonomia, wbrew obiegowej opinii, nie jest nauką ścisłą i od jej zarania zawsze istniały różne, konkurujące ze sobą szkoły ekonomistów, dostarczające alternatywnych opisów zachodzących w świecie procesów gospodarczych.

W latach 90 XX wieku polscy ekonomiści i politycy dość bezkrytycznie przyjęli wizje rzeczywistości proponowaną przez tzw. szkołę neoklasyczną i en bloc zaaplikowali wynikające z niej zalecenia dla polityki gospodarczej. Idée fixe ekonomii głównego nurtu jest wolna konkurencja, która jakoby miałaby być główną przyczyną bogactwa narodów. Ekonomiści neoklasyczni, jakkolwiek skorzy do doradzania politykom znoszenia wszelkich barier i ograniczeń dla wolnej konkurencji, niestety nie stosują tych wskazówek do własnego środowiska. Na wydziałach ekonomii większości uniwersytetów, wolny rynek idei został zastąpiony przez centralne planowanie i monopol teorii neoklasycznej (ortodoksji ekonomicznej).

Naszą ambicją jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi bogatego, a w Polsce bardzo mało znanego, dorobku intelektualnego różnych szkół ekonomicznych należących do nurtu heterodoksyjnego. Zamierzamy publikować tak klasyczne prace, jak i współczesnych kontynuatorów myśli Karola Marksa, J. M. Keynesa, Nicholasa Kaldora, Josepha Schumpetera, Joan Robinson, Pierro Sraffy, Karla Polanyiego, Thorsteina Veblena, Michała Kaleckiego, Celso Furtado, Raúla Prebischa, Hymana Minskiego, Nikołaja Kondratiewa, Paula Sweezy’ego, Gunnara Myrdala, Johna Galbraitha, Nicholasa Georgescu-Roegen i wielu, wielu innych.

Zamierzamy publikować prace autorów polskich i zagranicznych, a także wznowienia klasycznych dzieł ekonomii heterodoksyjnej.

Proponujemy następujące serie wydawnicze:

  1. Marksistowska.
  2. Neoricardiańska
  3. Postkeynesowska
  4. Stara Szkoła Instytucjonalna
  5. Schumpeterowska
  6. Ekonomia Środowiskowa
  7. Ekonomia Feministyczna
  8. Filozofia i Metodologia Nauk Ekonomicznych
  9. Biografie Ekonomistów
  10. Historia Ekonomiczna i Historia Myśli Ekonomicznej